+359 (032) 59 14 93 ;  +359 (0) 896777928 

Цени – еднократни услуги

Предлагаме пълна гама от еднократни и абонаментни счетоводни услуги, данъчни, трудово-правни, осигурителни и административни услуги.

*Документ е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици. Това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ.

*Персонал е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване.

*Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС)

*При сключване на договор за счетоводно обслужване за минимум 1 /една/ година, регистрацията на дружество (ЕООД, ООД, ЕТ) е безплатна.

 

Еднократни услуги

Консултации и становища

Консултации на място в нашия офис – 30.00 лв./час

Консултации във Ваш офис – 50.00 лв./час

Изготвяне на писмено становище – в зависимост от сложността на казуса и срока за изпълнение, по договаряне.

Документи по ЗДДС

Изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС

Брой документи

Цена

до 20 документа50.00 лв.
от 20 до 50 документа110.00 лв.
от 51 до 99 документа170.00 лв.
над 100 документапо договаряне

 

Изготвяне и подаване на нулеви Справки – декларации по ЗДДС – 30.00 лв./ декларация

 

Годишни декларации

Съставяне на данъчни декларации на физически лица – 20.00 лв./ на приложение

ЕТ – цената на годишно приключване + 20.00 лв. / на приложение

Декларация 6 за самоосигуряващо лице (годишна) – 20.00 лв.

 

Годишно счетоводно и данъчно приключване на фирми

Брой документи на годишна базаЦена на годишно счетоводно и данъчно приключване
до 50 документа200.00 лв.
от 51 до 100 документа300.00 лв.
от 101 до 200 документа400.00 лв.
над 201 документапо договаряне

 

Фирми без дейност – Пакетна цена 100.00 лв.

 

*В цената не се включва обяваване на годишните отчети в Търговски регистър към Агенция по вписванията.

 

Публикуване на годишни отчети в Търговски регистър към Агенция по вписванията – 60.00 лв. /с включена държавна такса/

 

Изготвяне на отчети към БНБ

Завеждане на кредит под отчет – 50.00 лв.

Изготвяне на тримесечен отчет – 30.00 лв.

 

Статистика

Подготовка и изготвяне на формуляри по статистически извадки (месечни/тримесечни) – по договаряне

 

Събиране на документи

От офис/обект на клиента – 10.00 лв.

 

Регистрации

Регистрация на ЕООД, ООД – 250.00 лв. (с включени държавни такси)

Регистрация на ЕТ – 120.00 лв. (с включени държавни такси)

Регистрация по ЗДДС – по договаряне

Други регистрации – по договаряне

 

*Нотариалните такси и таксите за откриване на набирателна сметка, както и други възможни разходи (превод на паспорт, удостоверения, преводач пред Нотариус и други) не влизат в посочените цени.

 

Изготвяне на индивидуални договори, молби и други документи

12.00 лв./страница

 

Представителство пред данъчни служби и държавни институции

Цени по договаряне

 

Защита, жалби и други подобни

Цени по договаряне

 

Абонаментни услуги

Месечния и годишен абонамент за предоставените от нас услуги, гарантира цялостна защита на интересите на Вашата фирма.

Абонаментните цени подлежат на индивидуално договаряне и са напълно съобразени с Вашия бизнес и потребности. При абонаментното счетоводно обслужване Вие получавате пълна гама на предлаганите от нас услуги за договорената месечна цена. Гарантираме конфеденциалност и коректност в работата ни и при взаимоотношенията ни с клиенти.

 

Цената на абонаментни услуги зависи от следните фактори:

*Вид и брой на дейностите на фирмата – услуга, търговия, производство;

*Правна форма на дружеството – ЕООД, ООД, ЕТ, ЕАД, АД, НПО;

*Наличие или липса на регистрация по ЗДДС;

*Брой обекти;

*Документооборот – брой счетоводни документи;

*Брой осигурени лица (персонал)

*Складова наличност

*Други пряко свързани с дейността фактори, изискващи по-голяма ангажираност и обработка. (Интрастат, Отчети към Агенция „Митници“ и други)

 

За да получите своята индивидуална оферта за счетоводно обслужване, с отчитане на всички особености на Вашия бизнес и специфични изисквания, моля изпратете запитване (като опишете факторите и дейността Ви) чрез формата за контакт на нашият сайт или уговорете лична среща – на място в нашия офис.

Споделете