+359 (032) 59 14 93 ;  +359 (0) 896777928 

Цени – абонаментни услуги

Месечния и годишен абонамент за предоставените от нас услуги, гарантира цялостна защита на интересите на Вашата фирма.

Абонаментните цени подлежат на индивидуално договаряне и са напълно съобразени с Вашия бизнес и потребности. При абонаментното счетоводно обслужване Вие получавате пълна гама на предлаганите от нас услуги за договорената месечна цена. Гарантираме конфеденциалност и коректност в работата ни и при взаимоотношенията ни с клиенти.

За да получите индивидуална оферта, моля попълнете бланката по долу. Ще изпратим Вашата индивудуална оферта възможно най-бързо.

*При сключване на договор за счетоводно обслужване за минимум 6 /шест/ месеца, регистрацията на дружество (ЕООД, ООД, ЕТ) е безплатна.

*Като нов клиент, бихте могли да се възползвате от гратисния период за абонаментно счетоводно обслужване в размер на 2 /два/ безплатни месеца, без това да Ви обвързва с какъвто и да било ангажимент или договор.

*Документ е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици. Това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ.

*Персонал е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване.

*Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС)

 


Споделете