+359 (032) 59 14 93 ;  +359 (0) 896777928 

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

СвалиПълен актуален текст на КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ – КСО

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

(Загл. изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.)

Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.; Решение № Прочети

КОДЕКС НА ТРУДА

СвалиПълен актуален текст на КОДЕКС НА ТРУДА

КОДЕКС НА ТРУДА

В сила от 01.01.1987 г.

Обн. ДВ. бр.26 от 1 Април 1986г., обн. ДВ. бр.27 от 4 Април 1986г., изм. ДВ. бр.6 от 22 Януари 1988г., изм. ДВ. Прочети

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Свали Наредбата – Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

В сила от 01.01.2007 г.
Издадена от Министерството на финансите

Обн. Прочети

НАРЕДБА № Н-2 ОТ 30 ЯНУАРИ 2014 Г.

Свали НаредбатаНАРЕДБА № Н-2 ОТ 30 ЯНУАРИ 2014 Г.

НАРЕДБА № Н-2 ОТ 30 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДВИЖЕНИЕТО НА СТОКИ С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК НА ТЕРИТОРИЯТА НА Прочети

Наредба № 4 от 8 Август 2003 Г.

Свали Наредбата – НАРЕДБА № 4 ОТ 8 АВГУСТ 2003 Г.

НАРЕДБА № 4 ОТ 8 АВГУСТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОБМЕННИТЕ БЮРА

Издадена от министъра на финансите

Обн. Прочети

НАРЕДБА № Н-9 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

Свали НаредбатаНАРЕДБА № Н-9 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

НАРЕДБА № Н-9 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, НЕУСТАНОВЕНИ В ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НО УСТАНОВЕНИ В ДРУГА Прочети

НАРЕДБА № Н-10 ОТ 24 АВГУСТ 2006 Г.

Свали Наредбата – НАРЕДБА № Н-10

НАРЕДБА № Н-10 ОТ 24 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩНОСТТА

Обн. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г., Прочети

НАРЕДБА № Н-12 ОТ 24 АВГУСТ 2006 Г.

Свали НаредбатаНАРЕДБА № Н-12 ОТ 24 АВГУСТ 2006 Г.

НАРЕДБА № Н-12 ОТ 24 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ Прочети