+359 (032) 59 14 93 ;  +359 (0) 896777928 

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

СвалиПълен актуален текст на КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ – КСО

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

(Загл. изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.)

Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.; Решение № Прочети

КОДЕКС НА ТРУДА

СвалиПълен актуален текст на КОДЕКС НА ТРУДА

КОДЕКС НА ТРУДА

В сила от 01.01.1987 г.

Обн. ДВ. бр.26 от 1 Април 1986г., обн. ДВ. бр.27 от 4 Април 1986г., изм. ДВ. бр.6 от 22 Януари 1988г., изм. ДВ. Прочети

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК)

СВАЛИ КОДЕКСА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

В сила от 01.01.2006 г.

Обн. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Прочети