+359 (032) 59 14 93 ;  +359 (0) 896777928 

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Свали Наредбата – Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

В сила от 01.01.2007 г.
Издадена от Министерството на финансите

Обн. Прочети

НАРЕДБА № Н-2 ОТ 30 ЯНУАРИ 2014 Г.

Свали НаредбатаНАРЕДБА № Н-2 ОТ 30 ЯНУАРИ 2014 Г.

НАРЕДБА № Н-2 ОТ 30 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДВИЖЕНИЕТО НА СТОКИ С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК НА ТЕРИТОРИЯТА НА Прочети

Наредба № 4 от 8 Август 2003 Г.

Свали Наредбата – НАРЕДБА № 4 ОТ 8 АВГУСТ 2003 Г.

НАРЕДБА № 4 ОТ 8 АВГУСТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОБМЕННИТЕ БЮРА

Издадена от министъра на финансите

Обн. Прочети

НАРЕДБА № Н-9 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

Свали НаредбатаНАРЕДБА № Н-9 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

НАРЕДБА № Н-9 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, НЕУСТАНОВЕНИ В ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НО УСТАНОВЕНИ В ДРУГА Прочети

НАРЕДБА № Н-10 ОТ 24 АВГУСТ 2006 Г.

Свали Наредбата – НАРЕДБА № Н-10

НАРЕДБА № Н-10 ОТ 24 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩНОСТТА

Обн. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г., Прочети

НАРЕДБА № Н-12 ОТ 24 АВГУСТ 2006 Г.

Свали НаредбатаНАРЕДБА № Н-12 ОТ 24 АВГУСТ 2006 Г.

НАРЕДБА № Н-12 ОТ 24 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ Прочети

НАРЕДБА № Н-14 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2006 Г.

Свали Наредбата – НАРЕДБА № Н-14 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2006 Г.  

НАРЕДБА № Н-14 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И АКЦИЗ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КОНСУЛСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВЕТЕ Прочети

НАРЕДБА за определяне на  границите на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност, на изискванията към представяните доказателства, особените случаи, методите и начините за определяне на коефициентите и нетния паричен поток (приета с ПМС № 85 / 17.04.2006 г.)

Свали Наредбата

НАРЕДБА за определяне на  границите на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност, на изискванията към представяните доказателства, особените случаи, методите и начините за определяне на коефициентите и нетния паричен поток (приета с ПМС № Прочети