+359 (032) 59 14 93 ;  +359 (0) 896777928 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

СВАЛИ ПРАВИЛНИКА – ПЪЛЕН АКТУАЛЕН ТЕКСТ НА ППЗДДС

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

В сила от 01.01.2007 г.

Издаден от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 15 Прочети