+359 (032) 59 14 93 ;  +359 (0) 896777928 

ОТНОСНО Възможност за откупуване на осигурителен стаж с оглед придобиване право на инвалидна пенсия

ОТНОСНО:    Възможност за откупуване на осигурителен стаж с оглед придобиване право на инвалидна пенсия

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

 

В писмото си описвате фактическа обстановка, според която не отговаряте на условията на чл. 74, ал. 1, Прочети

ОТНОСНO данъчно облагане на доходите по граждански договор с чуждестранно физическо лице по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № 24-39-52

Дата:  04.07.2018 год.

 

ЗДДФЛ, чл. 8, ал. 6;

ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1, т. 6;

ЗДДФЛ, чл. 75.

ОТНОСНО:  данъчно облагане на доходите по граждански договор с чуждестранно физическо лице по реда на Закона Прочети