+359 (032) 59 14 93 ;  +359 (0) 896777928 

МСФО 4 – Застрахователни Договори

Международен Стандарт за Финансово Отчитане  4

Застрахователни договори

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година

Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември Прочети

МСФО 5 – Нетекущи Активи, Държани за Продажба и Преустановени Дейности

Международен Стандарт за Финансово Отчитане  5

Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година

Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Прочети

МСФО 6 – Проучване и Оценка на Минералните Ресурси

Международен Стандарт за Финансово Отчитане 6

Проучване и оценка на минерални ресурси

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година

ЦЕЛ

         Прочети

МСФО 7 – Финансови Инструменти: Оповестяване

Международен Стандарт за Финансово Отчитане 7

Финансови инструменти: Оповестяване

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година

Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември  Прочети

МСФО 8 – Оперативни Сегменти

Международен Стандарт за Финансово Отчитане 8

Оперативни сегменти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година

Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември 2008 Прочети

Разяснения към МСС и МСФО

Препратки

  •                       МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработен през 2003 г.)
  •                  Прочети