+359 (032) 59 14 93 ;  +359 (0) 896777928 

Полезни връзки

Проверка на ДДС номер 
Проверка на актуално състояние
Проверка на здравноосигурителен статус

Национална агенция по приходите

www.nap.bg

 

Търговски регистър

www.brra.bg

 

Национален осигурителен институт

www.noi.bg

 

Национален статистически институт

www.nsi.bg

 

Министерство на финансите

www.minfin.bg

 

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)

www.babh.government.bg

 

Агенция по заетостта

www.az.government.bg

 

Агенция „Митници“

www.customs.bg

 

Агенция по обществени поръчки

www.aop.bg

 

Агенция „Пътна инфраструктура“

www.api.bg

 

Висш съдебен съвет

www.vss.justice.bg

 

Държавен фонд „Земеделие“

www.dfz.bg

 

Държавна агенция „Архиви“

www.archives.government.bg

 

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

www.rta.government.bg

 

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

www.nab-bas.bg

 

Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда“

www.gli.government.bg

 

Комисия за защита на конкуренцията

www.cpc.bg

 

Комисия за защита на личните данни

www.cpdp.bg

 

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

www.cposa.bg

 

Комисия за финансов надзор

www.fsc.bg

 

Министерски съвет на Република България

www.government.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите на Република България

www.mzh.government.bg

 

Министерство на икономиката

www.mi.government.bg

 

Министерство на околната среда и водите

www.moew.government.bg

 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

www.mtitc.government.bg

 

Министерство на труда и социалната политика

www.mlsp.government.bg

 

Министерство на туризма

www.tourism.government.bg

 

Национална здравноосигурителна каса

www.nhif.bg

 

Областна администрация – Софийска област

www.sofoblast.bg

 

Областна администрация Стара Загора

www.sz.government.bg

 

Областна администрация Пазарджик

www.pz.government.bg

 

Областна администрация Пловдив

www.pd.government.bg

 

Областна администрация Сливен

www.sliven.government.bg

 

Областна администрация Смолян

www.sm.government.bg

 

Областна администрация – София град

www.sfoblast.government.bg

 

Областна администрация Хасково

www.hs.government.bg

 

Община Пловдив – район Западен

www.zapaden.plovdiv.bg

 

Община Пловдив – район Източен

www.iztochen.plovdiv.bg

 

Община Пловдив – район Тракия

www.trakia-plovdiv.com

 

Община Пловдив – район Централен

www.plovdivcentral.org

 

Община Пловдив – район Южен

www.south.plovdiv.org

 

Община Столична – район Надежда

www.so-nadejda.com

 

Община Столична – район Нови Искър

www.niskar.net

 

Община Столична – район Оборище

www.so-oborishte.com

 

Община Столична – район Подуяне

www.poduiane.info

 

Община Столична – район Сердика

www.serdika.com

 

Община Столична – район Слатина

www.so-slatina.org

 

Община Столична – район Студентски

www.studentski.bg

 

Община Столична – район Триадица

www.triaditza.org

 

Община Асеновград

www.assenovgrad.com

 

Община Брезово

www.brezovo.bg

 

Община Бургас

www.obstina-bourgas.org

 

Община Варна

www.varna.bg

 

Община Велинград

www.velingrad.bg

 

Община Девин

www.devin.bg

 

Община Димитровград

www.dimitrovgrad.bg

 

Община Долна Баня

www.dolna-banya.net

 

Община Доспат

www.dospat-bg.com

 

Община Ивайловград

www.ivailovgrad.com

 

Община Казанлък

www.kazanlak.bg

 

Община Калояново

www.kaloianovo.org

 

Община Копривщица

www.koprivshtitsa-bg.com

 

Община Котел

www.kotel.bg

 

Община Куклен

www.kuklen.org

 

Община Кърджали

www.kardjali.bg

 

Община Лесичово

www.lesichovo.bg

 

Община Марица

www.maritsa.org

 

Община Нова Загора

www.nova-zagora.com

 

Община Ново село

www.novoselo.org

 

Община Павел Баня

www.pavelbanya.bg

 

Община Пазарджик

www.pazardjik.bg

 

Община Панагюрище

www.panagyurishte.org

 

Община Пещера

www.peshtera.bg

 

Община Пловдив

www.plovdiv.bg

 

Община Раковски

www.rakovski.bg

 

Община Родопи

www.rodopi-bg.org

 

Община Рудозем

www.rudozem.net

 

Община Своге

www.svoge.bg

 

Община Сливен

www.sliven.bg

 

Община Смолян

www.smolyan.bg

 

Община Сопот

www.sopot-municipality.com

 

Община Стара Загора

www.city.starazagora.net

 

Община Столична

www.sofia.bg

 

Община Стрелча

www.strelcha.bg

 

Община Съединение

www.saedinenie.org

 

Община Хасково

www.haskovo.bg

 

Община Хисаря

www.hisar.cbbbg.com

 

Патентно ведомство

www.bpo.bg

 

Президентство

www.president.bg

Споделете