+359 (032) 59 14 93 ;  +359 (0) 896777928 

НАРЕДБА № Н-9 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

Свали НаредбатаНАРЕДБА № Н-9 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

НАРЕДБА № Н-9 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, НЕУСТАНОВЕНИ В ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НО УСТАНОВЕНИ В ДРУГА Прочети

НАРЕДБА № Н-10 ОТ 24 АВГУСТ 2006 Г.

Свали Наредбата – НАРЕДБА № Н-10

НАРЕДБА № Н-10 ОТ 24 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩНОСТТА

Обн. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г., Прочети