+359 (032) 59 14 93 ;  +359 (0) 896777928 

ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ

Свали Закона – Пълен актуален текст на Закон за ограничаване на плащанията в брой

ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ

Обн. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., доп. ДВ. бр.98 от 28 Прочети

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Свали – пълен актуален текст ЗДДС

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

В сила от 01.01.2007 г.

Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. Прочети