+359 (032) 59 14 93 ;  +359 (0) 896777928 

Данъчни услуги / Защита

Данъчните закони се променят с непрекъснато темпо, поради, което компаниите често са затруднени по отношение на следенето на тези промени. Това оказва влияние върху данъчното планиране, паричните потоци и финансовата отчетност на компанията. Наш приоритет е да Ви помогнем да оптимизирате възможностите за Вашия бизнес при спазване на сложно и променящо се законодателство.

Ние напълно разбираме необходимостта от данъчно планиране и оценка на данъчните ефекти и Ви предлагаме пълен набор услуги, а именно:

 

 • Изготвяне на жалби по издадени ревизионни актове, постановление и други;
 • Представителство пред данъчните власти при ревизии;
 • Изготвяне, предоставяне и защита на данъчни декларации, Годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация;
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични, насрещни;
 • Представителство и защита пред държавните институции – НАП, НОИ, НСИ, Инспекция по труда и други;
 • Консултации, относно данъчни казуси –
 • ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци, сделки между свързани лица и конкретни данъчни процедури;
 • Свързани с мести данъци и такси;
 • Свързани с прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на искания за прилагането им;
 • Анализ на финансово – икономическото състояние на клиента за установяване наличието на предпоставки за допустимост на разсрочване и отсрочване на задълженията или за обединяване на публични вземания;
 • Задължения по давност;

Във всяка компания възникват счетоводни и данъчни казуси и въпроси, които са много специфични и в много случаи – важни за бизнеса. Ние сме на Ваше разположение, за да ни разкажете Вашите проблеми и да намерим решение заедно!

За контакт с нас, можете да използвате формата за контакт, телефон или e-mail адрес , както и online връзката (online чат) към сайта.

За да Ви изпратим индивидуална оферта, моля кликнете тук.

Споделете