+359 (032) 59 14 93 ;  +359 (0) 896777928 

Счетоводни услуги

Счетоводството е основата на всеки бизнес. От стартиращи фирми до вече опериращи компании, всяка една организация разчита на точна и прецизна финансова информация, за да поддържа своята рентабилност и да се възползва от нови възможности. Ние обхващаме всички счетоводни процеси и осигуряваме на нашите клиенти ефективна и сигурна услуга. За Вас, нашите клиенти, предагаме 2 /два/ месеца безплатни счетоводни услуги – гратисен период, без това да Ви обвързва, с каквито и да било ангажименти или договори. Услугите, които предлагаме са:

Оперативно счетоводство

 • Преглед, класификация и съхранение на документи;
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан;
 • Изготвяне на счетоводна политика;
 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност по Националните и Международните счетоводни стандарти;
 • Изготвяне на ДДС (справка-декларация, дневници) документи, включително VIES декларация, ВОП, ВОД, износ и внос;
 • Изготвяне на интрастат;
 • Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;
 • Отчитане на материални запаси, водене и следене на складови наличности;
 • Изготвяне и подаване на всички необходими декларации, свързани с финансово – счетоводната дейност на Вашата фирма;
 • Изготвяне на междинни финансови отчети;
 • Ежедневен счетоводен контрол;
 • Наблюдение, разбор и доклад на приходи, разходи, парични потоци и други.
 • Всякакъв вид справки и отчети към длъжностните лица във фирмата – клиент;
 • Изготвяне на всички необходими документи за разплащания с бюджета;
 • Изготвяне на месечни/тримесечни статистически форми;

 

Годишно счетоводно и данъчно приключване

 • Изготвяне на финансови отчети;
 • Съставяне и подаване на Годишна данъчна декларация;
 • Съдействие за независим финансов одит;
 • Съставяне и подаване на всички необходими декларации, справки и други към държавни институции (НСИ и други);

 

Други услуги

 • Подготовка на документи за решаване на данъчни и осигурителни казуси в съответствие в съответствие с действащите нормативни актове;
 • Представителство и защита пред органи на данъчната администрация, НОИ, Общини и други;
 • Цялостна проверка на състоянието на дружеството за период поискан от клиента;
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ справки в различни формати, с възможност за обмяна на информация по електронен път;
 • Консултации, относно измененията на законовата и нормативна база;
 • Регистрация по ЗДДС;
 • Издаване на фактури;
 • Съдействие в процес по подготовка на документи за обезпечения, оценка на кредитния риск на бизнеса и бъдещи инвестиции;
 • Анализ и управление на взаимоотношенията с контрагенти;
 • Доставчици / Клиенти – диверсификация на контрагентите за намаляване на рисковете, анализ и оценка на вземанията, подготовка на стратегии за подобряване на търговските условия;
 • Изготвяне на дългосрочни и краткосрочни бизнес цели, определяне на ключови ресурси, дефиниране на източниците на разходи и приходи;
 • Детайлен анализ на Баланс, Отчет за приходи и разходи, Собствен капитал;
 • Консултации за стартиращ бизнес –
 • Какви осигуровки ще заплащате на месечна база;
 • Кога трябва да се регистрирате по ЗДДС и какви са специфичните условия;
 • Ще Ви разкажем за работата с касов апарат;
 • Необходим ли е ПОС терминал;
 • Ще разберете на какви изисквания трябва да отговаряте, за да сте изрядни пред всички проверяващи органи;
 • Как да си планирате разходите и какви фактури и документи са Ви необходими;

Във всяка компания възникват счетоводни и данъчни казуси и въпроси, които са много специфични и в много случаи – важни за бизнеса. Ние сме на Ваше разположение, за да ни разкажете Вашите проблеми и да намерим решение заедно!

 

За да Ви изпратим индивидуална оферта, моля кликнете тук.

За контакт с нас, можете да използвате формата за контакт, телефон или e-mail адрес , както и online връзката (online чат) към сайта.

Споделете